Category: Veiligheid

Legionella

De meeste mensen zullen vast al eens gehoord hebben van legionella, maar wat is dit nu precies? Legionella is een bacterie. Deze bacterie kan longontsteking veroorzaken. Gelukkig is behandeling goed mogelijk, besmetting wordt bestrijdt met antibiotica. Besmetting kan dodelijk zijn, echter is dit uitzonderlijk. Alleen wanneer het onbehandeld blijft bij mensen met een erg lage weerstand komt dit voor. Het lijkt niet heel ernstig en toch is het zo bekend. Bovendien is er een strenge regelgeving. Waarom? In geval van een besmetting worden er snel meerdere mensen bereikt. Voornamelijk bij langdurig stilstaand water is de kans op besmetting aanwezig. Al bij het inademen van dit besmette water kan besmetting ontstaan. De kans dat een grote groep mensen bereikt wordt is dan erg groot.

Legionellapreventie

Door de overheid zijn er regels opgesteld als het aankomt op legionellapreventie. Veel openbare gelegenheden dienen aan deze wetgeving te voldoen. Denk hierbij aan hotels en campings bijvoorbeeld. Eigenaren zijn verplicht maatregelen te ondernemen om aan legionellapreventie te voldoen. Daarnaast gelden er nog strengere regels bij risicovollere locaties. Bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Hier verblijven mensen met een lagere weerstand waardoor legionellapreventie extra onder de aandacht moet zijn. Mocht hier een uitbraak plaatsvinden dan kan dit grote gevolgen hebben en zelfs leiden tot en epidemie.

Specialist in leidingwatertechniek

Aangezien de regelgeving erg strikt is en de gevolgen groot kunnen zijn is het voor iedereen met een achtergrond in de leidingwatertechniek aan te raden om een cursus te volgen welke ingaat op legionellapreventie, risicoanalyse en beheersplannen. Tijdens deze cursus zal alles over de drinkwaterwet en de voorschriften behandeld worden. Verder leren cursisten hoe de risico’s vermeden kunnen worden en tevens hoe bestaande legionellaproblemen verholpen kunnen worden. Een zinvolle cursus van twee dagen waar men de verdere carrière profijt van zal hebben.