Blijf verbeteren met OEE

Wanneer een machine goed werkt en produceert, kan dat reden genoeg zijn voor tevredenheid. Dit genoegen kan een tijd duren, maar om volledige satisfactie te bewerkstelligen, is het van belang altijd actief bezig te zijn met de verbeteringen van machines. Blijf effectief werken met OEE: blijf constant verbeteren!

De beschikbaarheid als factor

Bij het verbeteren van machineproductie is het belangrijk naar een aantal factoren te kijken. Deze factoren zijn de beschikbaarheid, de presentatie en de kwaliteit van een machineproductie. Allereerst wordt er gekeken naar de beschikbaarheid. Denk hierbij aan de productietijd. Wanneer een bepaalde tijd wordt ingepland voor productie, betekent dit niet dat deze tijd daadwerkelijk gehaald wordt. Om deze reden wordt de feitelijke productietijd gedeeld door de geplande productietijd en wordt dit berekend in uren.

De prestatie als factor

De prestatie of snelheid van een machineproductie is ook een belangrijk factor. Er wordt namelijk gekeken naar de hoeveelheid die daadwerkelijk is geproduceerd. De presentatie van een machineproductie wordt zodoende berekend door te bepalen wat de snelst mogelijke bewerkingstijd is. Vervolgens wordt deze hoeveelheid gedeeld door de gemiddelde bewerkingstijd.

De kwaliteit als factor

Van alle geproduceerde producten zullen niet alle producten daadwerkelijk van kwaliteit zijn. Om deze reden wordt ook de fractie van goedgekeurde producten meegerekend in deze formule om de effectiviteit van een machineproductie te berekenen. Ook de producten die geschrapt zijn worden meegeteld. Kwaliteitscontroles kunnen bepalen of een product wel of niet wordt goedgekeurd.

Bereken de OEE

Om tot een goede OEE te komen, vermenigvuldigen we elke factor met elkaar. De formule luidt als volgt: de beschikbaarheid x de prestatie x de kwaliteit = de OEE. De uitkomst van deze vraagstelling zal bepalen wat er precies verbeterd kan worden om tot de meest effectieve machineproductie te komen.

Heb jij de OEE al berekend?

Verbeter te allen tijde de machineproducties door de OEE te berekenen!

Previous

Next